login
hasło
zaloguj się do portalu
Jeśli jesteś agentem i nie masz jeszcze konta - zarejestruj się !

Jeśli chcesz wyszukać ofertę ubezpieczeniową przejdź na: POLISOWO.PL

Autocasco.

Autocasco jest ubezpieczeniem komunikacyjnym dobrowolnym. Oznacza to, że na zawarcie umowy ubezpieczenia wyrazić zgodę muszą dwie strony - właściciel pojazdu oraz zakład ubezpieczeń. Może się więc zdarzyć, że pomimo chęci klienta - zakład ubezpieczeń odmówi zawarcie tego ubezpieczenia.
Przedmiotem umowy ubezpieczenia AutoCasco są pojazdy zarejestrowane w RP zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym oraz w niektórych zakładach ubezpieczeń - pojazdy zarejestrowane na terenie UE. Zasady ubezpieczenia regulują Ogólne Warunki Ubezpieczeń (OWU) opracowane i zatwierdzone przez zakład ubezpieczeń. Umowę ubezpieczenia AC można zawrzeć na okres 12 miesięcy lub krótszy (o ile dopuszczają to OWU). Dokumentem potwierdzającym zawarcie ubezpieczenia jest polisa - ważna od następnego dnia po zapłaceniu stosownej składki lub w szczególnych przypadkach od dnia i godziny podpisania umowy. Należność opłaca się jednorazowo lub w ratach. Umowa wygasa automatycznie po zakończeniu okresu ubezpieczenia - natomiast nieopłacenie kolejnej raty nie kończy odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń" (więcej w poradzie nr 3).

Polisa autocasco ma na celu wypłatę odszkodowania w następujących przypadkach:

Ubezpieczyciel nie odpowiada jednak za skutki wielu zdarzeń :

Zawierając ubezpieczenie należy zwrócić szczególną uwagę na : Pamiętaj, aby zapoznać się z OWU - ponieważ od tego zależy czy odszkodownie, które otrzymasz będzie Ciebie satysfakcjonowało i faktycznie pokryje straty. Na pewno łatwiej jest poznać szczegóły OWU i "pułapki" korzystając z usług doświadczonych agentów ubezpieczeniowych - przez infolinie niestety rzadko można uzyskać wiarygodne informacje.