login
hasło
zaloguj się do portalu
Jeśli jesteś agentem i nie masz jeszcze konta - zarejestruj się !

Jeśli chcesz wyszukać ofertę ubezpieczeniową przejdź na: POLISOWO.PL

Polisa na samochód.

Posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu.

Przepisy dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych stosuje się także do posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, przed jego rejestracją, jak również do posiadacza lub kierującego pojazdem zarejestrowanym za granicą, niedopuszczonym do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do posiadacza lub kierującego pojazdem historycznym, od chwili wprowadzenia tych pojazdów do ruchu

  • Szukasz innych stron? Kliknij:


    Polisa oc
    Ubezpieczenie auta
    Autocasco
    Tanie oc