login
hasło
zaloguj się do portalu
Jeśli jesteś agentem i nie masz jeszcze konta - zarejestruj się !

Jeśli chcesz wyszukać ofertę ubezpieczeniową przejdź na: POLISOWO.PL

Polisa oc.

Umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zawiera się na okres 12 miesięcy, z niżej wymienionymi wykluczeniami.
Umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na czas krótszy niż 12 miesięcy (umowa ubezpieczenia krótkoterminowego), można zawrzeć, jeżeli pojazd mechaniczny jest: